Hyppää sisältöön

Päivitetty 25.7.2019

Yhdistetty Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) (GDPR) 30§ mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Kuka tietoja kerää?

Oskari Järvelin
045 898 3883
contact@oskarijarvelin.fi

Kuka käsittelee tietoja?

Verkkosivuston analytiikkaa käsittelee

Oskari Järvelin
045 898 3883
contact@oskarijarvelin.fi

Yhteydenottolomakkeiden tietoja käsittelee

Livepaletti Oy
Maaniitynkuja 10,
90420 Oulu

Eero Vuolukka
0400 684 211
eero.vuolukka@gmail.com

Matti Niemi
0400 585 998
wattimatti@gmail.com

Kenen tietoja keräämme?

Keräämme verkkosivulla kävijöiden sekä verkkosivun kautta yhteyttä ottaneiden kävijöiden tietoja.

Mitä tietoja keräämme?

Kaikilta kävijöiltä keräämme Google Analytics -työkalulla tietoja heidän käyttäytymisestään sivustolla ja mahdollisista ongelmatilanteista sivustolla.

Yhteydenottolomakkeen täyttäneiltä keräämme nimen, sähköpostiosoitteen ja muut lomakkeen täyttäjän vapaaehtoisesti antamat lisätiedot.

Miksi keräämme tietoja?

Keräämme analytiikkatietoja parantaaksemme sivustomme toimintaa ja kehittääksemme sisältöjä vastaamaan paremmin niiden todellista tarvetta.

Keräämme yhteydenottajan tietoja käsitelläksemme yhteydenoton, muodostaaksemme tarjouksen tai luodaksemme asiakas-suhteen riippuen yhteydenoton sisällöstä.

Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) (GDPR) 30§ mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat rekisteröidyn dokumentoitu, vapaaehtoinen, tietoinen ja yksiselitteinen suostumus sekä lisäksi joko palvelusopimusten täytäntöön paneminen tai palvelusopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä.

Mistä keräämme tietoja?

Verkkosivustoltamme ja sivustomme kautta suoraan käyttäjältä

Kuka muu voi käsitellä tietojasi?

Google analytiikkatyökalun valmistajana ja sähköpostin palveluntarjoajana.

Domainhotelli palvelinympäristön palveluntarjoajana.

Livepaletti ja Livepaletin henkilökunta yhteydenoton käsittelijänä.

Kuinka kauan tietojasi säilytetään?

Yhteydenottolomakkeen kautta lähetettyjä tietoja säilytetään verkkopalvelussa kaksi vuotta.

Yhteydenotot välitetään verkkopalvelusta sähköpostitse niiden käsittelijöille, joten osa yhteydenotoista voi säilyä käsittelijän sähköpostipalvelussa tätäkin pidempään.

Kuinka tietosi suojataan?

Tietosi kerätään suojatun HTTPS-yhteyden yli.

Tietosi näytetään vasta kaksivaiheisen kirjautumisen jälkeen.

Tietoihin pääsevät käsiksi vain harvat, ennaltamäärätyt henkilöt.

Henkilötiedoista ei tehdä manuaalista aineistoa. Sähköistä rekisteriä ylläpidetään tarkaan vartioidulla palvelimella tarkkaan vartioidussa palvelinsalissa. Palvelimelle pääsyä rajoitetaan palomuurilla. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Mitkä ovat oikeutesi?

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot.

Tietojen tarkastaminen onnistuu automatisoidulla työkalulla, joka kerää sähköpostiosoitteesi perusteella verkkopalvelustamme kaikki kyseiseen sähköpostiin liitetyt tiedot ja lähettää ne sähköpostitse sinulle.

Oikeus korjata tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus oikaista väärät tiedot rekisterissä.

Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi sekä pyytää tietojen poistamista rekisteristä, ellei rekisterinpitäjällä ole jotakin lakisääteistä velvollisuutta säilyttää joitakin tietoja.

Tietojen poistamista onnistuu automatisoidulla työkalulla, joka poistaa verkkopalvelustamme kaikki sähköpostiosoitteeseesi liitetyt tiedot.